ASBEST BIJ BEDRIJVEN

Asbest inventaris is cruciaal ter bescherming van werknemers

SNELLE AFSPRAAK

VOORDELIG TARIEF

ACCURAAT ATTEST

Asbest inventaris werkgever

Het opstellen van een inventaris van alles wat asbest bevat in een bedrijf is een cruciaal onderdeel van de bescherming van werknemers.

Sinds 1995 is iedere werkgever ( vanaf het moment dat je 1 iemand in dienst hebt)  in België verplicht om een asbestinventaris op te maken van alle asbest(verdachte) toepassingen met het oog op de bescherming van de werknemer.

Een asbestinventaris wordt opgesteld conform de Codex over het Welzijn op het Werk, boek VI, titel 3 (vervangt het KB 16 maart 2006) en vormt de eerste stap om de risico’s van de asbesthoudende materialen te beoordelen. 

Er wordt een beheersprogramma opgesteld met als bedoeling de blootstelling aan asbestvezels van de werknemers die al dan niet behoren tot het personeel van de onderneming zo laag mogelijk te houden

De asbestinventaris is een ‘levend’ document dat minstens  jaarlijks dient  worden bijgewerkt.

Hierbij wordt de toestand van de asbesthoudende toepassingen gecontroleerd en de asbestinventaris bijgewerkt.

Verplichte asbestinventaris voor bedrijven

Hoewel dit een verplichting is, beschikt een belangrijk deel van de ondernemingen en instellingen nog steeds niet over een asbestinventaris.

De inventaris heeft betrekking op alle ruimtes en installaties in de gebouwen waar werknemers tewerkgesteld worden.

De toegepaste preventiemaatregelen worden beoordeeld.  

Er worden  maatregelen bepaald wanneer er blijkt dat asbest of het asbesthoudend materiaal dat aanwezig in slechte staat verkeert of zich op plaatsen bevindt waar er gevaar kan optreden. Belangrijk is hierbij het adviseren van de juiste maatregelen. 

Dit is een onderdeel van het jaarverslag 

Wil je gecontacteerd worden voor meer info?

Laat jouw gegevens hieronder na en wij contacteren je snel ivm onze mogelijkheden en speciale prijszetting voor bedrijven.