DESTRUCTIEVE ASBESTINVENTARISATIE

Bij renovatie of sloop

SNELLE AFSPRAAK

VOORDELIG TARIEF

ACCURAAT ATTEST

DESTRUCTIEVE ASBESTINVENTARISATIE BIJ RENOVATIE OF SLOOP

Wij leveren niet alleen verplichte asbestattesten af 

Gaat u renoveren of bent u van plan om te slopen ? Wij komen bij u langs en voeren een grondige inspectie en inventarisatie van uw eigendom.

Sinds 16 maart 2006 is de werkgever verplicht om voor de aanvang van werkzaamheden de wettelijke asbestinventaris aan te vullen met gegevens over de aanwezigheid van asbest en asbesthoudend materiaal. Dit geldt voor werkzaamheden die asbestverwijderingswerken, sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden inhouden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. De aan te vullen gegevens betreffen gedeelten van gebouwen, machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding geven aan asbestblootstelling. In dat geval mag intact materiaal dat in normale omstandigheden niet wordt beroerd, beschadigd worden door monsternemingen.

Voor niet vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken (zie sloopopvolgingsplan) is in het kader van renovatie- of sloopwerken daarenboven een destructieve asbestinventaris noodzakelijk om een selectieve sloop/ontmanteling te kunnen garanderen.

Wij zijn ook sloopdeskundigen bij Tracimat en staan u bij wat betreft de oplijsting van (asbest-)verdachte materialen.

Indien gewenst voorzien wij u van een onderbouwde kostenraming wat betreft de eventuele asbestverwijdering van de aangetroffen toepassingen.

Op uw aanvraag nemen wij stalen, laten deze analyseren in het labo en nemen deze op in een gedetailleerde inventaris die u doorgestuurd wordt in PDF. Wij hebben een concurrentieel en transparant tariefplan

Neem geen onnodige risico’s en laat u bijstaan door een expert.

Asbesthome verzorgt destructieve asbestinventarisaties voor alle soorten woningen.